همایش بزرگ رهبران کسب و کار ایران

همایش بزرگ رهبران کسب و کار ایران

حضور موثر نوحا بعنوان یکی از حامیان برگزاری همایش بزرگ رهبران کسب و کار ایران. نوحا در همایش بزرگ رهبران کسب و کار ایران که توسط موسسه ماهان برگزار شد بعنوان یکی از حامیان همایش ظاهر شده و حضوری موثر داشت.

 


 

 

 

درباره نویسنده

noohaadmin

Theme Settings