کاکائو

خواص کاکائو و شکلات و انواع آن

مواد جامد کاکائو از دانه های حاصل از میوه ی تئو بروما کاکائو (Theobroma Cacao) بدست می آید. درخت کاکائو در طول جغرافیایی 20 درجه شمالی و 20 درجه جنوبی...
2

Theme Settings