ارده خالص

دسترسی: در انبار

خاصیت اصلی ارده کنجد، انرژی زا بودن آن می باشد که مانند سایر محصولات نوحا، فرآورده ای مفید برای رژیم غذایی ورزشکاران و کودکان در مرحله رشد و سایر افراد می باشد.

در ساخت و فرآوری این محصول هیچگونه افزودنی به غیر از ارده که از آسیاب دانه کنجد تهیه می شود استفاده نشده و در نتیجه کلیه خواص و ارزش غذایی آن حفظ می گردد.

ریال