گیاهان داروئی، طبقه بندی

گیاهان داروئی (بخش دوم): طبقه بندی بر اساس اثرات

گیاهان کاهش دهنده چربی از زعفران در کتاب‌های داروسازی نام برده شده‌است. نتیجه ی آزمایش‌ها نشان می دهد که زعفران باعث کاهش چربی و کلسترول خون و افزایش نفوذ اکسیژن...
0

Theme Settings