گیاهان داروئی، دانه کتان

گیاهان داروئی (بخش چهارم): دانه کتان

مقدمه کتان گیاهی است علفی، بی کرک، یکساله و با ارتفاع 30 تا 70 سانتیمتر که به منظور استفاده های صنعتی و داروئی، پیوسته مورد کشت قرار می گیرد. دانه...
0

Theme Settings