بادام،

تاثیر مفید چند نوع آجیل بر بدن و فعالیت ورزشی

گردو گردو دارای اسید های چرب امگا ۳ فراوان از نوع آلفا لینولنیک اسید است. نیم کیلو گردو امگا ۳ بیشتری از یک کیلو ماهی سالمون دارد. گردو منبع خوبی...
0

Theme Settings