فلورا حاجی کریم
رئیس هیئت مدیره

مهندس فیزیک
فارغ التحصیل MBA مارکتینگ
دانشجوی DBA کارآفرینی

  احسان عیوض خانی
  مدیر مالی

  کارشناس ارشد حسابداری

   محمد پياب
   مدير تبليغات

   كارشناس تبليغات